You are here:  / Pozostałe / Psychoterapeuta Lublin

Psychoterapeuta Lublin

Jak radzić sobie z nerwami? Psycholog pomoże
Agresja najczęściej kojarzy nam się z czymś nadzwyczaj niepożądanym, wywołującym w osobach strach oraz lęk, a nawet obawy o własne życie. Ludzie agresywni, to najczęściej osoby z gigantyczną ilością kompleksów, nie radzące sobie z komplikacjami oraz przenoszące prywatne niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym oraz napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, że to faceci bywają o wiele bardziej agresywni niż kobiety, chociaż przyznać należy, że niewiele jest zgłaszanych wypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a i takie nie przystają do wyjątkowości. W Polsce jest bardzo wiele przypadków agresji wobec słabszy i dotyczy to również dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w nowoczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszelkich mechanizmów wywołujących agresję oraz poddać je skutecznej terapii – Psychoterapeuta Lublin. Nie dotyczy to jedynie osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najlepiej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to należyty przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej oraz jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekonsekwentnych należą zaburzenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami są z reguły nadzwyczaj ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych oraz kierują się jedynie tym, co uznają za solidne dla siebie. Omawiane zaburzenia przynależą do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, iż względu na ich złożoność oraz kłopoty z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.